Välj en sida

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ledamöterna väljs direkt av kommunmedborgarna, vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Bo Öberg (M)
1:e vice ordförande: Elisabeth Åberg (L)
2:e vice ordförande: Klaus Jesse (S)

Kommunfullmäktige består under mandatperioden 2014-2018 av 31 ledamöter och 21 ersättare

Ledamöter:
Lena Lovén-Rolén (S)
Carina Sándor  (L)
Lars Andersson (S)
Angelique Nyström (OB)
Yvonne Krusell-Neld (S)
Anna-Lena Lundén (L)
Fredrik Skog (V)
Petri Ojala (SD)
Tony Bölja (S)
Helena Norrby (C)
Roger Ingvarsson (S)
Jan Lejon (L)
Staffan Strid (M)
Aneth Arvidsson (S)
Vakant (L)
Cecilia Karlsson (S)
Susanne Karlsson (L)
Helena Cederberg (V)
Therese Lövdahl (SD)
Charlotte Jansson (S)
Vanja Leneklint (L)
Klaus Jesse (S)
Sheila Imamovic Skog (MP)
Rolf Andersson (C)
Kerstin Delfalk (S)
Elisabeth Åberg (L)
Anette Bagger (S)
Bo Öberg (M)
Tobias Jarstorp (L)
Gabriel Andersson (S)
Warja Rafik (L)

Ersättare:
Monica Ladhman (S)
Elof Engman (S)
Marie Karlsson  (S)
Barbro Andersson Nyman (S)
Pentti Lahtinen (S)
Yvonnne Ladman (S)
Kristina Bergstedt (L)
Aina Ek (L)
Eva Turén (L)
Patrik Gålbom (OB)
Helene Jarno (L)
Christine Bagger (OB)
Anna Werner (V)
Johan Håden (OB)
Pentti Hevasaho (SD)
Sonja Råberg (C)
Gunilla Persson (C)
Pernilla Danielsson (M)
Sture Bäcklund (M)
Bertil Skog (MP)
Kent Abrahamsson (MP)

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha, utifrån de uppgifter som åligger kommuner enligt lag.

I alla kommuner måste det finnas en kommunstyrelse och en valnämnd samt även en överförmyndarnämnd, om inte en särskild överförmyndare finns vilket är fallet i vår kommun. Men i övrigt står det kommunfullmäktige fritt att bestämma vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha. Kommunfullmäktige väljer också de ledamöter som sitter i kommunstyrelsen och de andra nämnderna samt ersättare för dessa.

Kommunfullmäktige skiljer sig från nämnderna på så sätt att kommunfullmäktige inte sysslar med myndighetsutövning kommunfullmäktige därför inte fattar beslut i enskilda fall kommunfullmäktige fattar istället beslut i frågor som är av stor och övergripande betydelse för kommunen som t. ex. budget och skatt samt mål och riktlinjer av olika slag. Innan kommunfullmäktige fattar beslut i en fråga, ska först den nämnd som sysslar med sådana frågor som ärendet handlar om, ge ett förslag till beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige sammanträder 5 gånger per år, valår 6 gånger, och sammanträdena är öppna för allmänheten. Allmänheten har också möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid sammanträdet under punkten Allmänhetens frågestund.