Välj en sida

Fullmäktiges valberedning

Ledamöter:
Andersson, Rolf (C), 1:e vice ordförande
Ingvarsson, Roger (S), Ordförande
Leneklint, Vanja (L)
Lundberg, Agneta C (V)
von Walden, Sari (SD)

Ersättare:
Bölja, Tony (S)
Cederberg, Helena (V)
Emtin, Jonny (SD)
Norrby, Helena (C)
Nyström, Angelique (M)