Välj en sida

Fullmäktiges valberedning

Ledamöter:
Angelique Nyström (L) Ordförande
Aneth Arvidsson (s) Vice ordf
Fredrik Skog (v)
Sheila I. Skog (mp)
Staffan Strid (m)

Ersättare:
Lars Andersson (s)
Helena Cederberg (v)
Tony Bölja (s)
Rolf Andersson (c)
Jan Lejon (L)