Välj en sida

Barn- och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet består av 5 ledamöter och 2 ersättare

Ledamöter
Tobias Jarstorp (L), ordf
Elisabeth Åberg (L), vice ordf
Rolf Andersson, Sillbo (C)
Helena Cederberg (V)
Aneth Arvidsson (S)

Ersättare
Birgit Barchiesi (SD)
Ewa Wikström (S)

Barn- och utbildningsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen för ärenden som berör skolväsendet och förskolan.