Välj en sida

Tekniska utskott

Tekniska utskottet består av 5 ledamöter och 2 ersättare

Ledamöter
Patric Gålbom (L), ordf
Bo Öberg (M), vice ordf
Solveig Hammarström (L)
Lars-Göran Fammé (S)
Lars Andersson (S)

Ersättare
Petri Ojala (SD)
Pentti Lahtinen (S)

Tekniska utskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i ärenden som rör kommuinens tekniska försörjning; mark, fastigheter, lokalvård. centralkök, fysisk planering m.m