Välj en sida

Vård- och omsorgsutskott

Vård- och Omsorgsutskottet består av 5 ledamöter och 2 ersättare

Ledamöter
Helena Norrby (C), ordf
Pernilla Danielsson (M), vice ordf
Angelique Nyström (L)
Roger Ingvarsson (S)
Kerstin Delfalk (S)

Ersättare
Susanne Karlsson (L)
Eva Anderberg (S)

Vård- och omsorgtsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen för ärenden som berör socialtjänst, öppna verksamheter, äldre- och handikappomsorg, integration samt arbetsmarknadsåtgärder. Utskottet har, på delegation från kommunstyrelsen, myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service (LSS).