Välj en sida

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Abrahamsson, Kent (MP)
Bagger, Christine (V)
Danielsson, Pernilla (M), 1:e vice ordförande
Jesse, Klaus (S)
Nyström, Angélique (L), Ordförande

Ersättare
Andersson, Rolf Sillbo (C)
Persson, Karin (S)

Miljö- och byggnadsnämnden har myndighetsutövning enligt en omfattande miljö- och bygglagstiftning och beslutar i ärenden inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.