Välj en sida

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 2 ersättare

Ledamöter
Angélique Nyström (L) Ordförande
Pernilla Danielsson (M) Vice orf
Klaus Jesse (S)
Christine Bagger (V)
Kent Abrahamsson (MP)

Ersättare
Rolf Andersson, Sillbo (C)
Karin Persson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden har myndighetsutövning enligt en omfattande miljö- och bygglagstiftning, och beslutar i ärenden inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.