Välj en sida

Överförmyndare

Överförmyndarens uppgift är att utse och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de mest sårbara i samhället såsom barn under 18 år, samt personer som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare. Verksamheten styrs i första hand av föräldrabalken

Elisabeth Åberg (L) Ordförande

Kontakt
Elisabeth Åberg
Överförmyndare
Tel. 0222 – 451 48
Mobil 070 – 209 17 63
Epost: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se