Välj en sida

Revisionsberättelser

Kommunrevisionen lämnar årligen en revisionsberättelse där granskningarna under året sammanfattas. Detta sker i samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen.

I revisionsberättelsen tas särskild ställning till om:

  • fullmäktige kan godkänna årsredovisningen,
  • kommunens finansiella målsättning uppnåtts,
  • ansvarsfrihet, för nämnder och förtroendevalda, kan tillstyrkas eller ej.

Kommunrevisionens granskning
Revisionsberättelsen är mycket kortfattad. En mera utförlig redovisning av kommunrevisionens arbete finns i bilaga 1 till revisionsberättelsen.