Välj en sida

VA NYTT

Här finns löpande information om kommunalt och enskilt vatten- och avlopp.

För mer information om vattenkvaliteten i Skinnskattebergs kommun kan du kontakta:
VA-chef Tomas Hahre tel. 0222 – 51 56 44

 

1 MARS 2018

Arbetet med den nya ledningen i Riddarhyttan gick bra. Den är ca 480 meter och har en dimension som är större än den gamla. Diameter på den gamla var 110 mm och den nya har 125 mm. Tekniken som användes var styrd borrning och den är vid Liensjön samt campingen Varför bytte vi ledning. Den gamla var lagad vid ett flertal tillfällen samt den var skarvad med en mindre dimension (63mm), på en sträcka av ca75meter. Detta innebär att vi hade problem med att försörja nätet med vatten. Vi såg direkt när den kopplades in att vi hade bättre flöde till vattentornet, vilket skapar ett “lugnare” nät. Med tiden, när vi kör nu, hoppas vi verkligen att kvaliteten kommer att bli bättre på nätet. Som alla vet stängdes försörjningen av kl 22:00 till tornet i Tisdags och kopplades på igen kl. 02:00 På dom 4 timmarna tappade vi ca 50m3 i tornet. Eftersom det är på natten när det normalt sett inte förbrukas så mycket vatten, tyder allt på att det läcker någonstans.

Vi kommer att fortsätta med sökningen. Under våren/sommaren kommer vi att byte ventiler på nätet. Information kommer på VA nytt när det är dags.

Vattenproduktionen i Skinnskattebergs kommun på det kommunala nätet: -Färna 40-45 m3/dygn -Skinnskatteberg 1200-1300 m3/dygn -Riddarhyttan 500-550 m3/dygn där normalläget ska vara ca 300 m3/dygn