Välj en sida

Vem får rösta?

Rösträtt till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

 

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

 

Att rösta – faktablad (pdf, 245 kB)

 

Särskilda regler för vissa EU-medborgare
Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.